Záznamová kniha

Záznam strelieb a akcií na strelnici ŠSK  Handlová

V rámci Z.z.128/2011 §49, 50,51 je povinnosť streleckých klubov viesť záznam o všetkých streľbách a akciách na schválených strelniciach. Preto upozorňujem všetkých členov streleckého klubu Handlová o tejto povinnosti , aby do tejto knihy záznamov zapisovali všetky streľby podľa pripravenej predlohy. Nesmie sa zabudnúť ani na povolenie streľby od správcu strelnice, resp. predsedu streleckého klubu. Prevádzať všetky druhy strelieb majú členovia streleckého klubu bezplatne, ostatní záujemcovia za poplatok 5,- eur (2 ks terčov a stavy). Dôrazne upozorňujem členov klubu o dodržiavanie tohto nariadenia. V prípade zistenia priestupku môže byť člen streleckého klubu vylúčený z našej organizácie. Záznamová kniha je uložená v skrinke pri plechovom sklade, kľúče si treba vyzdvihnúť u p. Pažitného – správcu strelnice resp. u predsedu streleckého klubu p. Benkeho. Všetky streľby, akcie ako aj brigády teba zapísať do tejto knihy. Informácie o činnosti streleckého klubu nájdete na stránke www.sskhandlova.sk

 

Nahlásiť streľbu je povinný každý strelec na číslo :

správca strelnice p. Augustín PAŽITNÝ č. mobilu 0907 631125 alebo

predseda streleckého klubu p. Ondrej BENKE  č. mobilu  0905 330024

 

predseda Športovo streleckého klubu

v Handlovej

Ondrej  BENKE

Kniha v súbore PDF