Správy o činnosti klubu

Správa o činnosti za rok 2018

Stav členskej základne Združenia technických a športových činností, ZO Handlová – strelectvo ku 31.12.2018: 75 členov.

Správa v súbore PDF

 

Správa o činnosti za rok 2014

Stav členskej základne Združenia technických a športových činností, ZO Handlová – strelectvo ku 31.12.2014 je : ZTŠČ – strelectvo 81 členov, Zväz branných a technických činností 80 členov, Spolu 161 členov…viac

Čítať celú správu

Správa v súbore PDF

 

Správa o činnosti za rok 2013

Stav členskej základne Združenia technických a športových činností, ZO Handlová – strelectvo ku 31.12.2013 je : ZTŠČ – strelectvo 57 členov, Zväz branných a technických činností 80 členov, Spolu 137 členov…viac

Čítať celú správu

Správa v súbore PDF

 

Správa o činnosti za rok 2012

Stav členskej základne Združenia technických a športových činností, ZO Handlová – strelectvo ku 31.12.2012 je : ZTŠČ – strelectvo 55 členov, Zväz branných a technických činností 80 členov, Spolu 135 členov…viac

Čítať celú správu

Správa v súbore PDF

 

Správa o činnosti za rok 2011

Činnosť ZTŠČ – strelectvo bola za hodnotené obdobie, to je od 1.1.2011 do 31.12.2011 zameraná na účasť v streleckých súťažiach v rámci okresu, kraja ako aj celoštátnych a medzinárodných podujatiach. Naši strelci sa pravidelne zúčastňovali regionálnej ligy, extra ligy a rôznych Veľkých cien, pohárových súťaží v disciplínach vzduchová pištoľ, vzduchová puška, športová pištoľ, ľubovolná malorážka, perkusný revolver a velkorážna či služobná pištoľ…viac

Čítať celú správu

Správa v súbore PDF