Pripravujeme

Plán činnosti na rok 2022

 

ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo v roku 2022 plánuje uskutočniť: