Pripravujeme

Plán činnosti na rok 2021

 

ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo v roku 2021 plánuje uskutočniť: