Pripravujeme

Plán činnosti na rok 2019

 

ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo v roku 2019 plánuje uskutočniť:

 

Memoriál Janka Urminského 8. ročník

Disciplína športová pištoľ 5 + 30 rán na pevné terče 50/20

Disciplína VsPi 5 + 30 rán na pevné terče 50/20

Termín: bude upresnený

 

Memoriál Jaroslava Trgiňu 3. ročník

Disciplína športová pištoľ 5 + 30 rán na pevné terče 50/20

Disciplína VsPi 5 + 30 rán na pevné terče 50/20

Termín: bude upresnený

 

Veľká cena o pohár M. R. Štefánika 9. ročník

Disciplína športová pištoľ 9 + 30 rán

Disciplína VsPi 9 + 30 rán

Strieľa sa na 25m (terč 50/20), 35m (nekryte ležiaca figúra) a 45m (rýchlopalná figúra – stará)

Termín: bude upresnený

 

Súťaž o najlepšieho strelca SSK Handlová 2019

Len pre členov SSK Handlová

Termín: bude upresnený