Pripravujeme

Plán činnosti na rok 2019

Plán činnosti v PDF súbore

 

ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo v roku 2019 plánuje uskutočniť:

 

Memoriál Janka Urminského 8. ročník

Disciplína športová pištoľ 5 + 30 rán na pevné terče 50/20

Disciplína VsPi 5 + 30 rán na pevné terče 50/20

Termín: 19.05.2019

 

7. kolo I. Slovenskej ligy Historické zbrane

6 pištoľových a 5 puškových disciplín

Terč 50/20 na 25m a 50m

Termín: 15.06.2019

 

Memoriál Jaroslava Trgiňu 3. ročník

Disciplína športová pištoľ 5 + 30 rán na pevné terče 50/20

Disciplína VsPi 5 + 30 rán na pevné terče 50/20

Termín: 21.07.2019

 

Veľká cena o pohár M. R. Štefánika 9. ročník

Disciplína športová pištoľ 9 + 30 rán

Disciplína VsPi 9 + 30 rán

Strieľa sa na 25m (terč 50/20), 35m (nekryte ležiaca figúra) a 45m (rýchlopalná figúra – stará)

Termín: 29.09.2019

 

Súťaž o najlepšieho strelca SSK Handlová 2019

Len pre členov SSK Handlová

5+20 rán terč 50/20

kategórie: do 62 rokov / nad 62 rokov

Termín: predbežne 12.10.2019

 

Plánujeme pridať streleckú súťaž 1. ročník ŠpPi 30+30 rán na semafor (ako otočka)

Termín: predbežne Október 2019