Úvod

Vážení strelci a členovia streleckého klubu Handlová.

Chcem Vám oznámiť, že prvé stretnutie v tomto roku na strelnici v Handlovej bude 25.03.2023, to je sobota od 10:00 hodine. Vtedy môžete zaplatiť členské na rok 2023.

Členské môžete poslať aj na účet číslo: SK49 5600 0000 0095 9128 5001, poprosím uviesť svoje meno priezvisko a číslo preukazu.

Členské je 20 Eur. Dôchodcovia od 62 rokov a invalidi 10 Eur. Kto chce, môže zaplatiť aj osobne na adrese Dušan Bublák, Mostná 25/4 Handlová tel: 0908 530 928. Členské treba zaplatiť do konca marca 2023.

 

Vitajte na stránke Športovo streleckého klubu Handlová

 

Strelci z Handlovej a z blízkeho okolia sú organizovaní v handlovskom streleckom klube už viac ako 30 rokov. Aktívne sa zapájajú do miestnych a celoštátnych súťaží s vynikajúcimi výsledkami. Našich členov si ocenilo aj mesto Handlová v pravidelnej športovej ankete Najúspešnejší športovci mesta Handlová.

Klub prevádzkuje otvorenú 50 m strelnicu v lokalite pod Kňazovým vrchom. Strelnica má až 20 stavov umožňujúcich streľbu z krátkych guľových zbraní. Je vybavená terčovými zariadeniami pre statickú streľbu. V prírode, ďaleko od mestského ruchu, je to ideálne miesto pre tréning, relax a príjemné stretnutie v kruhu priateľov.

Pre streleckú komunitu niekoľkokrát do roka organizujeme súťaže v streľbe z krátkych guľových zbraní. Pre verejnosť každoročne pripravujeme Deň otvorenej strelnice s možnosťou zapojenia sa do súťaží pre malých a aj veľkých. Nestrelci u nás nájdu odbornú radu ako začať, prípadne podporu pri tréningu.

Prajeme vám príjemné prezeranie našich klubových stránok …

a výsledkov Klubovej súťaže k ukončeniu sezóny roku 2022