Úvod

Vážení a milí strelci.

Chcem Vás pozvať na prvé tohtoročné stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 23.03.2024 (sobota) od 10 00 hodiny na strelnici v Handlovej. Bude sa vyberať členské na rok 2024, oboznámenie o hospodárení klubu za rok 2023, pripravované akcie. O občerstvenie bude postarané, ale môžete prispieť aj z vlastnej špajze.

S pozdravom Dušan Bublák, predseda ŠSK Handlová.

 

Vitajte na stránke Športovo streleckého klubu Handlová

Strelci z Handlovej a z blízkeho okolia sú organizovaní v handlovskom streleckom klube už viac ako 30 rokov. Aktívne sa zapájajú do miestnych a celoštátnych súťaží s vynikajúcimi výsledkami. Našich členov si ocenilo aj mesto Handlová v pravidelnej športovej ankete Najúspešnejší športovci mesta Handlová.

Klub prevádzkuje otvorenú 50 m strelnicu v lokalite pod Kňazovým vrchom. Strelnica má až 20 stavov umožňujúcich streľbu z krátkych guľových zbraní. Je vybavená terčovými zariadeniami pre statickú streľbu. V prírode, ďaleko od mestského ruchu, je to ideálne miesto pre tréning, relax a príjemné stretnutie v kruhu priateľov.

Pre streleckú komunitu niekoľkokrát do roka organizujeme súťaže v streľbe z krátkych guľových zbraní. Pre verejnosť každoročne pripravujeme Deň otvorenej strelnice s možnosťou zapojenia sa do súťaží pre malých a aj veľkých. Nestrelci u nás nájdu odbornú radu ako začať, prípadne podporu pri tréningu.

Prajeme vám príjemné prezeranie našich klubových stránok.