Archív našich akcií

Rok 2020

Memoriál Jaroslava Trgiňu 4. ročník 27.09.2020

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ 30 strelcov, víťaz Ruttkay Miroslav (ŠSK m. Martin)
Veľkorážna pištoľ služobná 24 strelcov, víťaz Stacho Ján (ŠSK m. Martin)
Výsledková listina Propozície

 

Memoriál Janka Urminského 9. ročník 25.7.2020

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ 35 strelcov, víťaz Ruttkay Miroslav (ŠSK m. Martin)
Veľkorážna pištoľ služobná 25 strelcov, víťaz Bublák Dušan (ŠSK Handlová)
Výsledková listina Propozície

 

Slovenská liga v streľbe z historických zbraní VIII. kolo 4.7.2020

Disciplíny
Pištoľ, Revolver
Puška … podľa propozícií
Výsledková listina Propozície

 

Rok 2019

Najlepší strelec Športovo streleckého klubu 9.11.2019

Disciplíny
Muži + Ženy do 62 rokov  11 strelcov, víťaz Bublák Dušan (ŠSK HA)
Muži + Ženy nad 62 rokov  4 strelci, víťaz Trgiňa Jozef (ŠSK HA)
Výsledková listina  Propozície

 

Strelecká súťaž o Cenu Milana Rastislava Štefánika 9. ročník 29.09.2019

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ  36 strelcov, víťaz Ihring Karol (MŠK Žiar n. Hr.)
Veľkorážna pištoľ služobná  28 strelcov, víťaz Hanulík Marcel (Zv. Slatina)
Výsledková listina Propozície

 

Memoriál Jaroslava Trgiňu 3. ročník 21.07.2019

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ 30 strelcov, víťaz Khüebachová Martina (ŠSK HA)
Veľkorážna pištoľ služobná 22 strelcov, víťaz Ihring Karol (MŠK Žiar n. Hr.)
Výsledková listina Propozície

 

Slovenská liga v streľbe z historických zbraní VII. kolo 15.6.2019

Disciplíny
Pištoľ, Revolver
Puška … podľa propozícií
Výsledková listina Propozície

 

Memoriál Janka Urminského 8. ročník 19.5.2019

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ 29 strelcov, víťaz Ihring Karol (MŠK Žiar n. Hr.)
Veľkorážna pištoľ služobná 22 strelcov, víťaz Bublák Dušan (ŠSK Handlová)
Výsledková listina Propozície

 

Rok 2018

Najlepší strelec Športovo streleckého klubu 26.10.2018

Disciplíny
Muži + Ženy do 62 rokov  13 strelcov, víťaz Khüebachová Martina (ŠSK HA)
Muži + Ženy nad 62 rokov  5 strelcov, víťaz Trgiňa Jozef (ŠSK HA)
Výsledková listina

 

Strelecká súťaž o Cenu Milana Rastislava Štefánika 8. ročník 13.10.2018

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ  26 strelcov, víťaz Ihring Karol (MŠK Žiar n. Hr.)
Veľkorážna pištoľ služobná  16 strelcov, víťaz Khüebachová Martina (ŠSK HA)
Výsledková listina Propozície

 

Memoriál Jaroslava Trgiňu 2. ročník 16.09.2018

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ 30 strelcov, víťaz Ihring Karol (MŠK Žiar n. Hr.)
Veľkorážna pištoľ služobná 23 strelcov, víťaz Khüebachová Martina (ŠSK HA)
Výsledková listina Propozície

 

Slovenská liga v streľbe z historických zbraní VII. kolo 16.6.2018

Disciplíny
Pištoľ, Revolver
Puška … podľa propozícií
Výsledková listina Propozície

 

Memoriál Janka Urminského 7. ročník 20.5.2018

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ 25 strelcov, víťaz Ihring Karol (MŠK Žiar n. Hr.)
Veľkorážna pištoľ služobná 20 strelcov, víťaz Vnučko Ján (BC Prievidza)
Výsledková listina Propozície

 

Rok 2017

Strelecká súťaž o Cenu Milana Rastislava Štefánika 7. ročník 15.10.2017

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ  25 strelcov, víťaz Khüebachová Martina (ŠSK HA)
Veľkorážna pištoľ služobná  24 strelcov, víťaz Khüebachová Martina (ŠSK HA)
Výsledková listina Propozície

 

Memoriál Jaroslava Trgiňu 1. ročník 7.10.2017

Disciplíny
Športová pištoľ 24 strelcov, víťaz Khüebachová Martina (ŠSK HA)
Veľkorážna pištoľ služobná 17 strelcov, víťaz Vnučko Ján (BC Prievidza)
Výsledková listina Propozície

 

Slovenská liga v streľbe z historických zbraní VII. kolo 24.6.2017

Disciplíny
Pištoľ, Revolver
Puška          … podľa propozícií
Výsledková listina  Propozície

 

Memoriál Janka Urminského 6. ročník 4.6.2017

Disciplíny
Športová pištoľ 20 strelcov, víťaz Khüebachová Martina (ŠSK HA)
Veľkorážna pištoľ služobná 14 strelcov, víťaz Khüebachová Martina (ŠSK HA)
Výsledková listina Propozície

 

Rok 2016

Strelecká súťaž o Cenu Milana Rastislava Štefánika 6. ročník 02.10.2016

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ 31 strelcov, víťaz Dycha Ferdinand (ŠSK Zvolen)
Veľkorážna pištoľ služobná 22 strelcov, víťaz Čeman Miroslav (ŠSK Zvolen)
Výsledková listina Propozície

 

Memoriál Janka Urminského 5. ročník 15.5.2016

Disciplíny
Športová pištoľ 30 strelcov, víťaz Khüebachová Martina (ŠSK HA)
Veľkorážna pištoľ služobná 21 strelcov, víťaz Vnučko Ján (BC Prievidza)
Výsledková listina Propozície

 

Rok 2015

Strelecká súťaž o Cenu Milana Rastislava Štefánika 5. ročník 17.10.2015

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ 25 strelcov, víťaz Grúber Marián (MŠK ZH)
Veľkorážna pištoľ služobná 23 strelcov, víťaz Ružička Vojtech (ŠSK HA)
Výsledková listina Propozície

 

Memoriál Janka Urminského 4. ročník 10.5.2015

Disciplíny
Športová pištoľ 23 strelcov, víťaz Stacho Ján (ŠSK Mesta Martin)
Veľkorážna pištoľ služobná 24 strelcov, víťaz Perina Ľuboš (MŠK ZH)
Výsledková listina Propozície

 

 Rok 2014

Memoriál Milana Rastislava Štefánika 4. ročník 28.9.2014

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ 22 strelcov, víťaz Stacho Ján (ŠSK Martin)
Veľkorážna pištoľ služobná 23 strelcov, víťaz Vnučko Ján (BC Prievidza)
Výsledková listina Propozície

 

Memoriál Janka Urminského 3. ročník 14.6.2014

Disciplíny
Športová pištoľ 14 strelcov, víťaz Stacho Ján (ŠSK Martin)
Veľkorážna pištoľ služobná 13 strelcov, víťaz Khüebachová Martina (ŠKP BA)
Výsledková listina Propozície

 

Rok 2013

Memoriál Milana Rastislava Štefánika 3. ročník 20.10.2013

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ 22 strelcov, víťaz Khüebachová Martina (ŠKP BA)
Veľkorážna pištoľ služobná 22 strelcov, víťaz Némethy Ivan (ŠKP Martin)
Výsledková listina Propozície

 

Memoriál Janka Urminského 2. ročník 22.9.2013

Disciplíny
Športová pištoľ  10 strelcov, víťaz Vnučko Ján (BC Prievidza)
Veľkorážna pištoľ služobná  9 strelcov, víťaz Vnučko Ján (BC Prievidza)
Výsledková listina Propozície

 

Rok 2012

Memoriál M. R. Štefánika 2. ročník 14.10.2012

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ 16 strelcov, víťaz Bublák Dušan (ŠSK Handlová)
Veľkorážna pištoľ služobná 13 strelcov, víťaz Repáň Vladimír (ŠSK Martin)
Výsledková listina Propozície

 

Memoriál Jarka Vráblika 1. ročník 27.5.2012

Disciplína
Veľkorážna pištoľ služobná 18 strelcov, víťaz Foltýn Marián (ŠSK Malacky)
Fotogaléria Výsledková listina Propozície

 

Memoriál Janka Urminského 1. ročník 27.5.2012

Disciplína
Športová pištoľ 11 strelcov, víťaz Foltýn Marián (ŠSK Malacky)
Fotogaléria Výsledková listina Propozície

 

Rok 2011

Deň otvorenej strelnice VI. ročník 17.9.2011

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ, dospelí 68 strelcov
Vzduchová puška, mládež 6 strelcov
Fotogaléria

 

Memoriál Milana Rastislava Štefánika 1.10.2011

Disciplíny
Malokalibrová športová pištoľ 13 strelcov, víťaz Stacho Ján (ŠSK Martin)
Veľkorážna pištoľ služobná 11 strelcov, víťaz Foltýn Marián (ŠSK Malacky)
Fotogaléria Výsledková listina ŠpPi Výsledková listina VPS