Zúčastnili sme sa

Rok 2019

 

Želiezovská 300-vka – I. ročník Memoriálu Mariky Maturkaničovej, 23.2.2019

 

Rok 2017

Cena Handlovej, Rudno nad Hronom, 7.5.2017

Naši strelci Ondrej Benke, Dušan Bublák a Juraj Bundzel sa dňa 7.5.2017 zúčastnili streleckej súťaže „Cena Handlovej“ v mierených disciplínach veľkokalibrová pištoľ 20 výstrelov a malokalibrová pištoľ 20 výstrelov na 25 m, medzinárodný terč 50/20. Streleckej súťaže sa zúčastnilo 22 strelcov.
Ondrej Benke v disciplíne malokalibrová pištoľ obsadil po rozstrele 4. miesto (171 bodov) a v disciplíne veľkokalibrová pištoľ obsadil 7. miesto (159 bodov).
Juraj Bundzel v disciplíne malokalibrová pištoľ obsadil spolu s ďalšími dvomi strelcami 5.-7. miesto (166 bodov) a v disciplíne veľkokalibrová pištoľ obsadil pekné II. miesto (174 bodov).
Dušan Bublák v disciplíne malokalibrová pištoľ obsadil pekné II. miesto (177 bodov), v disciplíne veľkokalibrová pištoľ zvíťazil náastrelom 175 bodov a celkovom hodnotení súťaž vyhral súčtom bodov 352.
Výsledková listina
Fotogaléria

Želiezovská pištoľová 300-vka, 18.2.2017

Naši strelci Ondrej Benke a Juraj Bundzel sa dňa 18.2.2017 zúčastnili streleckej súťaže „Želiezovská pištoľová 300-vka“ v mierených disciplínach veľkokalibrová pištoľ obojručne a malokalibrová pištoľ jednoručne N + 3 x 10 rán na 25 m, medzinárodný terč 50/20. Streleckej súťaže sa zúčastnilo približne 50 strelcov.
Juraj Bundzel v oboch disciplínach obsadil pekné II. miesto (v disciplíne malokalibrová pištoľ s nástrelom 259 bodov a v disciplíne veľkokalibrová pištoľ s nástrelom 257 bodov)
Ondrej Benke v disciplíne malokalibrová pištoľ obsadil 4. miesto (254 bodov) a v disciplíne veľkokalibrová pištoľ obsadil 6. miesto (240 bodov).
Fotogaléria