2% z daní

Aj v roku 2020 nám môžete poukázať percentá zo zaplatených daní z príjmu a tak prispieť na chod nášho klubu.

Naše registračné údaje sú nasledovné:

Právna forma Občianske združenie
Názov Združenie technických a športových činností Základná organizácia
HANDLOVÁ – Strelectvo
IČO 35664223
Adresa Morovnianska cesta 24/5, 97251 Handlová
Bankové spojenie SK8409000000005080584175, Slovenská sporiteľňa, a.s.

 

Tlačivá
Poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (daňové, predvyplnené)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Ďalšie formuláre na poukázanie podielu zaplatenej dane sú na stránke rozhodni.sk

Návod na poukázanie podielu zaplatenej dane je na stránke rozhodni.sk

Ďakujeme!