Hospodárenie klubu

 

Správa o hospodárení za rok 2011

Počiatočný stav 412,67 EUR
Príjmy 1 342,00 EUR
Výdavky 1 437,73 EUR
Zostatok ku 1.1.2012 316,94 EUR

Čítať celú správu

Správa v súbore PDF