Správa za rok 2011

Správa o činnosti za rok 2011

 

Stav členskej základne Združenia technických a športových činností, ZO Handlová – strelectvo k 31.12.2011 je:

ZTŠČ – strelectvo 53 členov
Zväz branných a technických činností 80 členov
Spolu 133 členov

 

Výbor ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo – pracoval v tomto zložení:

Predseda Ondrej Benke
Podpredseda Augustín Pažitný – správca strelnice
Členovia Ing. Branislav Schnierer – správca stránky www.sskhandlova.sk
Dušan Bublák – zodpovedný za brigádnickú činnosť
Jaroslav Trgiňa – zodpovedný za technické vybavenie strelnice

 

Činnosť ZTŠČ – strelectvo bola za hodnotené obdobie, to je od 1.1.2011 do 31.12.2011 zameraná na účasť v streleckých súťažiach v rámci okresu, kraja ako aj celoštátnych a medzinárodných podujatiach. Naši strelci sa pravidelne zúčastňovali regionálnej ligy, extra ligy a rôznych Veľkých cien, pohárových súťaží v disciplínach vzduchová pištoľ, vzduchová puška, športová pištoľ, ľubovolná malorážka, perkusný revolver a velkorážna či služobná pištoľ.

Na krytej strelnici v Handlovej sme usporiadali už VI. ročník „Deň otvorenej strelnice„. Táto akcia bola určená pre širokú verejnosť nášho mesta a jeho okolia. Zúčastnilo sa jej 74 súťažiacich, z toho 6 mládeže a 68 dospelých. Túto akciu hodnotíme kladne a veríme, že ďalšie ročníky budú ešte úspešnejšie, hlavne čo sa týka účasti.

Po dlhšej prestávke sme uskutočnili streleckú súťaž „O cenu M. R. Štefánika„ v disciplíne športová a velkorážna pištoľ. Tejto súťaže sa zúčastnilo 24 pretekárov z 10 klubov v rámci SR. Víťazom v disciplíne VsPi sa stal Marián Foltýn z ŠSK Malacky, v disciplíne ŠPi si prvenstvo vybojoval Ján Stacho z ŠSK Martin.

 

Vyhodnotenie jednotlivých disciplín našich členov

Puškové disciplíny Bublák Ivan
Pištoľové disciplíny Benke Ondrej, Bublák Dušan,
Trgiňa Jaroslav, Kvasnica Jozef,
Pažitný Augustín, Škoda Štefan,
Gendiar Dušan

Puškové disciplíny

V disciplíne vzduchová puška a malorážna puška, nás veľmi úspešne reprezentoval p. Bublák Ivan. Za hodnotené obdobie sa zúčastnil 42 pretekov, získal celkove 26 x 1. miesto, 3 x 2. miesto, 6 x 3. miesto. Stal sa víťazom Regionálnej ligy vo Zvolene, majstrom Trenčianskeho kraja. Dobré výsledky dosiahol aj v extralige. Na Majstrovstvách Slovenska veteránov získal 2. a 3. miesto a celkove obsadil 2. miesto. Pravidelne sa zúčastňoval rôznych pretekov a veľkých cien: Zvolen, Žarnovica, Martin, Bánov, Príbelce, Domaniža, Šaľa, Turany a iné.

Jeho osobný rekord v LM N + 60 je 591 bodov.

Pištoľové disciplíny

V disciplíne športová pištoľ patrí medzi našich najlepších strelcov p. Bublák Dušan. Získal 1 x 1. miesto, 4 x 2. miesto a 2 x 3. miesto. Darí sa mu najmä v disciplíne perkusný revolver, kde v rámci ligy získal 2 x 3. miesto. V tejto disciplíne bol na MS celkove na 6. mieste. Pekné výsledky dosiahol aj v disciplíne vzduchová pištoľ a veľkorážny revolver.

Náš klub úspešne reprezentovali aj Benke Ondrej a Pažitný Augustín. Gendiar Dušan a Kvasnica Jozef nás reprezentovali ako telesne postihnutí športovci. Naši pištoliari sa zúčastnili spolu 16-tich pretekov.

 

Ďalšie činnosti našich členov

Naši strelci, ale aj ostatní členovia ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo sa aktívne zapájali do brigádnickej činnosti v rámci zveľaďovania areálu strelnice: kosenie strelnice, oprava oplotenia, úprava okolia strelnice, betónovanie, natieranie strelnice a iné. Nepodarilo sa nám zabezpečiť materiál na nové oplotenie, vysporiadanie majetkoprávnych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa strelnica nachádza. Veríme, že v dobrej spolupráci s Mestom Handlová vyriešime aj tieto problémy.

Našou snahou je aj sprístupnenie strelnice širšej streleckej verejnosti a to zavedením termínov otvorenej strelnice, v určitých dňoch. Musíme však oplotiť celý areál, aby sme spĺňali všetky bezpečnostné opatrenia pre takýto druh činnosti.

Na záver je potrebné poďakovať sa všetkým členom, ktorí sa pričinili o rozvoj a propagáciu športovej streľby.

 

Ondrej Benke
predseda ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo

 

Správa v súbore PDF