Hospodárenie za rok 2011

Správa o hospodárení za rok 2011

 

Príjmy Členské príspevky ZTŠČ 810,00 EUR
Členské príspevky SSZ 75,00 EUR
Príspevok – ZBTČ 56,00 EUR
KMET Handlová, a.s. 100,00 EUR
Poľovnícke združenie, MsP, SBS 176,00 EUR
Členské príspevky 2012 125,00 EUR
Spolu 1 342,00 EUR

 

Výdavky Členské príspevky SSZ 75,00 EUR
Kancelárske potreby 6,48 EUR
Bulletin 10,00 EUR
Poštovné 4,70 EUR
Cestovné 99,00 EUR
Štartovné 257,50 EUR
Publikácie, zbrane a strelivo 14,99 EUR
Kosenie strelnice – benzín 20,00 EUR
Materiál (strelnica) 225,46 EUR
Poháre Memoriál M. R. Štefánika 54,60 EUR
Deň otvorenej strelnice – občerstvenie 100,00 EUR
Zhotovenie tabule (strelnica) 30,00 EUR
Otočné stavy 540,00 EUR
Spolu 1 437,73 EUR

 

Súhrn Počiatočný stav 412,67 EUR
Príjmy 1 342,00 EUR
Výdavky 1 437,73 EUR
Zostatok ku 1.1.2012 316,94 EUR

 

V Handlovej 10.01.2012

 

Ondrej Benke
predseda ZTŠČ ZO Handlová – strelectvo

 

Správa v súbore PDF